Πρόκληση Δημοτικού (Pearl Diving)

                     Πρόκληση Γυμνασίου (Treasure Hunt)

                     Πρόκληση Λυκείου (Mountaineering)

                    University Regular Category (bowling game)

                    Open Category (ROBOT EXPLORERS)

                 Διευκολύνσεις

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.