Απαιτούμενος Εξοπλισμός

Regular category

Προσφορά WRO

http://why.gr/#/state/itemCard/ID/979797/language/el_GR

Αισθητήρας χρώματος Hi Technic

http://why.gr/#/state/itemCard/ID/791348/language/el_GR

Βασικό Πακέτο EV3

http://why.gr/#/state/itemCard/ID/745544/language/el_GR

Open category

Σε αυτή τη κατηγορία μπορείτε εκτός από τη βασική μονάδα Lego Mindstorms (υποχρεωτικά) να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετα και τους παρακάτω μικροεπεξεργαστές

Επιπρόσθετοι μικροεπεξεργαστές

Arduino

http://why.gr/#/state/itemList/Category/20/SubCategory/20.030.010/Page/1/language/el_GR

Raspberry

http://why.gr/#/state/itemList/Category/20/SubCategory/20.030.050/Page/1/language/el_GR

Δομικά στοιχεία

Όλα τα ανωτέρω πακέτα Lego Mindstorms
Επιπρόσθετα δομικά στοιχεία

TETRIX

http://why.gr/#/state/itemList/Category/50/SubCategory/50.070/Page/1/language/el_GR

Football κατηγορία

Τα βασικά πακέτα Lego Mindstorms
Επιπρόσθετα

WRO Football Kit

http://why.gr/#/state/itemCard/ID/701015/language/el_GR

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.